Poreski identifikacioni broj (PIB) 103861697
Matični broj pravnog lica 20029102
Poslovno ime ISS-INTERSERVIS DOO BEOGRAD
Sedište Jove Ilića 31, 11000 Beograd
Broj telefona +381 11 2065588
Broj fax-a +381 11 2065566
e-mail info@interservis.rs
Opis pretežne delatnosti 8110 usluge održavanja objekata
Podaci o računu u banci 170-30008010000-62 UniCredit Bank Srbija a.d.
Podaci o računu u banci
Sakrij meni Prikaži meni Na vrh strane
učitavam