• Image

  Upravljanje ukupnom imovinom

  uključujući instalacione sisteme, opremu, uređaje i sve ono što utiče na efikasno obavljanje osnovne delatnosti i komfor korisnika objekta.

 • Možemo ponuditi sledeći portfolio usluga:

  • Bravarski radovi
  • Električarski radovi
  • Tapetarsko dekorativni radovi
  • Zidarski radovi
  • Hortikulturno uređenje
  • Keramičarski radovi
  • Bravarski radovi
  • Limarski radovi
  • Sanitarije, vodovod i kanalizacija
  • Stolarski radovi
  • Čišćenje i odvoz snega
  • Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija poslovnih prostora
  • Održavanje i čišćenje ventilacijskih sistama
  • Selidbe


  Redovno održavanje

  Predstavlja planiranu uslugu koja klijentima omogućuje maksimalnu transparentnost troškova i optimalno planiranje budžeta. klijentu, omogućava da se maksimalno posveti obavljanju svoje osnovne delatnosti.

  Održavanje po pozivu

  Korisnicima naših usluga omogućili smo korišćenje opcije usluga po pozivu koja podrazumeva angazovanje naših timova u situacijama kada kvarovi uzrokuju nefunkcionalnost uređaja, ili pogona praveći smetnju, odnosno delimični ili potpuni zastoj u obavljanju osnovnih delatnosti klijenta. Kod ovakvih kvarova izvrsavanje se sprovodi po ubraznoj proceduri korišćenjem našeg Nadzornog centra koji je na raspolaganju 7/24 našim komitentima I koji informacije o zahtevima prosledjuje našim seviserima na terenu koji ih resavaju u najkraćem mogućem roku. Prednost ovog sistema je što je Call centrom pokrivena cela teritorija Srbije i što raspolazemo servisnim timove u većim gradovima iz kojih se kvarovi otklanjaju u najkraćem roku.

  Hitne intervencije

  U skladu sa potrebama naših komitenata serviseri ISS Interservis izvrsavaju hitne intervencije u rekordnom roku vodeći računa o rizicima koje iznenadni kvarovi stvaraju našim korisnicima. Sve je koordinirano iz našeg Nadzornog centra koji poslove delegira po optimalnom vremenskom i teritorijalnom rasporedu našim majstorima na terenu.

Sakrij meni Prikaži meni Na vrh strane
učitavam